Ph.D. Rob Silzer có câu: “Tài chính là dòng máu chảy trong doanh nghiệp nhưng Nhân lực chính là cái đầu”

 

Ph.D. Rob Silzer có câu: “Tài chính là dòng máu chảy trong doanh nghiệp nhưng Nhân lực chính là cái đầu” để nói lên tầm quan trọng của đội ngũ nhân lực. Đối với EZLand, việc phát triển và gắn kết nhân sự là nhiệm vụ không thể thiếu trong chiến lược Phát triển bền vững, đồng thời là một trong những mục tiêu hàng đầu của năm 2020. Chúng tôi tự hào đã tạo ra một môi trường làm việc an toàn bằng việc triển khai các biện pháp phòng dịch và giữ nguyên chính sách nhân sự trong thời gian giãn cách xã hội. Cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống và phát triển hiệu suất nhân lực như:
 1. Hoạt động đào tạo: workshop “Chung Tay Vì Thiên Nhiên”; đào tạo ESG và Digital Marketing; đào tạo kỹ năng kinh doanh…
 2. Hoạt động gắn kết đội ngũ: 8/3; Trung thu; 20/10; teambuilding tại Hồ Tràm…
 3. Hoạt động tuyển dụng: chiến dịch truyền thông và định hướng nghề nghiệp cho HSSV.
Mục tiêu 2021 và dài hạn của chúng tôi là phát triển nhân lực theo hướng ESG để xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, bền vững.