Đại dịch COVID-19 năm 2020 là phép thử để chứng minh “sức đề kháng” của một doanh nghiệp

Đại dịch COVID-19 năm 2020 là phép thử để chứng minh “sức đề kháng” của một doanh nghiệp cũng như quan điểm của họ về trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng (CSR). Đặc biệt là giúp đỡ thành phần xã hội dễ bị tổn thương như trẻ em, người khuyết tật hay những người có sinh kế bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch. Trong năm 2020, EZLand đã tổ chức cũng như tham gia nhiều hoạt động CSR, có thể kể đến:
 1. E – Môi trường: sự kiện “Xác Định Giá Trị Vốn Tự Nhiên” cam kết bảo vệ động vật hoang dã; thay chai nước nhựa thành bình thuỷ tinh; workshop “Chung Tay Vì Thiên Nhiên”…
 2. S – Xã hội: sự kiện “Virtual Steps Challenge”; tặng khẩu trang cho UBND Q9; tài trợ xây Trường tiểu học Hoà Mỹ 3 và Trường mầm non Tân Phước Hưng (Hậu Giang), Trung thu tại Mái ấm Tà Nung; gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung; đường chạy “The Lakes Race”, sự kiện “Charity Cycling Adventure” Quảng Bình… 
 3. G – Quản trị: đào tạo ESG và Digital Marketing; xây dựng chính sách về bình đẳng giới, chống tham nhũng, bảo mật thông tin…
Đồng thời, 2020 đánh dấu năm EZLand xác định Chiến lược Công dân Doanh nghiệp. Chiến lược này được tích hợp vào kế hoạch kinh doanh-vận hành tổng thể để tạo nên tính bền vững và nhất quán, giúp đo lường các hoạt động ESG một cách toàn diện. Từ đó, thúc đẩy mỗi nhân viên có thêm động lực và ý chí tạo ra những giá trị tốt đẹp và bền vững hơn trong tương lai.

Tham khảo thông tin tại: https://esg.ezland.vn/