2020 đánh dấu sáu năm chặng đường phát triển của EZLand Việt Na

 

Dưới tác động chung từ dịch COVID-19, chúng tôi đã nỗ lực chuyển đổi thách thức thành cơ hội để dành thời gian cho các hoạt động nghiên cứu và đổi mới quy trình vận hành-kinh doanh. Bốn cột mốc trong chiến lược phát triển chung và phục hồi sau dịch của EZLand năm 2020 là:
  1. Xây dựng và quản trị doanh nghiệp theo phương pháp OKR (Mục tiêu và Kết quả then chốt), áp dụng toàn công ty từ 01/01/2021;
  2. Tổ chức R&D chuyên sâu, tìm ra sáng kiến mới cho những dự án tiếp theo;
  3. Đẩy mạnh truyền thông về xu hướng sống xanh và BĐS bền vững;
  4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý thông tin và giao dịch, phát triển kinh doanh và chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí…
Những nỗ lực này đã không thể đạt được nếu không có sự chung sức của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên. Cùng nhau, chúng tôi tin rằng 2021 sẽ là một năm vô cùng lạc quan cho bước ngoặt mới của EZLand và thị trường BĐS nói chung.